ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"          Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018          ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ          ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Γνωμοδότηση Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Β.Ξενικάκη για επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου

Πλειστηριασμός ακινήτου. Αρμοδιότης Συμβολαιογράφου.

Ο πλειστηριασμός ακινήτου γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της Ειρηνοδικειακής περιφερείας όπου ευρίσκεται το πλειστηριαζόμενο ακίνητο.

Εάν η έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας ευρίσκεται στην περιφέρεια άλλου Ειρηνοδικείου, αρμόδιος για τον πλειστηριασμό είναι ο Συμβολαιογράφος του τόπου του ακινήτου, ο οποίος και θα μεταβεί στην περιφέρεια του άλλου Ειρηνοδικείου, όπου ευρίσκεται η έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας.

Γνωμ. υπ’ αριθ. 5/23-4-97 Εισ.Α.Π. 

Σε απάντηση του από 29-1-1997 εγγράφου ερωτήματός σας έχομε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι και κατά την ημετέρα γνώμη εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 959 παρ. 1 και 998 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση ή βρίσκεται το ακίνητο, αρμόδιος πρέπει να θεωρείται ο συμβολαιογράφος στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση ή κείται το ακίνητο και στις περιπτώσεις που αυτός πρέπει να μεταβεί για τη διενέργεια του πλειστηριασμού στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας, η οποία (έδρα κείται στην περιφέρεια άλλου Ειρηνοδικείου (και συνεπώς άλλου συμβολαιογράφου), χωρίς η άσκηση αυτή των καθηκόντων του, να προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 670/1977, αφού τούτο επιβάλλεται από το νόμο και όχι από τη βούληση του συμβολαιογράφου.

Ο γνωμοδοτών Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Ξενικάκης


Στις 22/01/2007


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Φ.Ε.Κ. 5/τ.Α΄17.1.18
 
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε σε ΚΓ Σάμου & Πειραιώς για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της των αναμορφωμένων πινάκων & διαγραμμάτων
 
Επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε σε ΚΓ Σπάτων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναμορφωμένων πινάκων & διαγραμμάτων
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/7/2017
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. 2017
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES