ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"          ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΚΑΑ "ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"          Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/ 26.7.2018          ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΡ. 5/2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ          ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2018 -2019 Φ.Ε.Κ. 4179/τ. Β΄21.09.2018          

In order to look for bailiffs in Greece, click here

ΙΣΗΓΟΡΙΑ : ΤΕΥΧΟΣ 56
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Κάνετε click εδώ για να βρείτε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε διεύθυνση αναζητάτε στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.


Επείγουσα ενημέρωση για τα περιφερειακά ειρηνοδικεία

Επιμέλεια: Διονύσιος Κριάρης

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ

Επειδή από τις 4 Ιουλίου 2006 ισχύει ο  ν. 3472/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 135/ 4-7-2006) και συγκεκριμένα το άρθρο 3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ του νόμου αυτού.
Επειδή εκδόθηκε και διανεμήθηκε στους Προϊσταμένους των Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων της χώρας η με αριθμό πρωτοκόλλου 382/17-10-2006 διευκρινιστική εγκύκλιος του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Επειδή, όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι από αρκετά μέρη της χώρας, άρχισαν να αντιμετωπίζουν, ήδη,  προβλήματα από την εφαρμογή του νόμου αυτού.
Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
"Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών αντικαθίσταται ως εξής: " 1. Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών που διευθύνει το Πρωτοδικείο ρυθμίζει με πράξη του την υπηρεσία όλων των Ειρηνοδικών της περιφέρειάς του και την κατανέμει ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για να αντιμετωπισθούν θέματα επείγοντα ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ορίζει κατά περίπτωση ειρηνοδίκη υπηρεσίας για τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.  2.Η πράξη του προέδρου Πρωτοδικών αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της.." 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού η υπηρεσία θα ορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών  είτε ανά εβδομάδα είτε ανά μήνα.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 16η Σεπτεμβρίου 2006.
"Στην πιο πάνω αναφερομένη διευκρινιστική εγκύκλιό του ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και στην παράγραφο 2 αναφέρει: "Ο προσδιορισμός δικασίμων, η έκδοση διαταγών πληρωμής, οι σφραγίσεις, προγράμματα πλειστηριασμών όπως και οι ένορκες βεβαιώσεις και λοιπές ενέργειες, που ανήκουν στην αρμοδιότητα ειρηνοδικείων εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου θα εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται από τον Ειρηνοδίκη που έχει οριστεί από τον πρόεδρο Πρωτοδικών ως υπηρεσία στο περιφερειακό αυτό Ειρηνοδικείο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον Ειρηνοδίκη αυτόν, υπηρεσίας, να επιλύει τα ανωτέρω ανακύπτοντα προβλήματα, εφόσον είναι δυνατόν, από την έδρα του κεντρικού Ειρηνοδικείου, προκειμένου να αποφύγει τη συχνή μετάβασή του στο περιφερειακό Ειρηνοδικείο..."
Για την ασφάλεια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (κινητών ή ακινήτων) και λόγω της υποχρέωσης κοινοποίησης της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών αλλά και της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, πιστεύουμε ότι ο Δικαστικός Επιμελητής θα πρέπει πρώτα από όλα να ενημερώνεται (δια ζώσης ή τηλεφωνικά) για το ποιος Ειρηνοδίκης έχει οριστεί Ειρηνοδίκης υπηρεσίας του περιφερειακού αυτού Ειρηνοδικείου από τον αρμόδιο πρόεδρο Πρωτοδικών και στη συνέχεια, αφ' ενός μεν, να μεταβαίνει στο Ειρηνοδικείο (κεντρικό ή περιφερειακό) όπου βρίσκεται αυτός και να του επιδίδει το έγγραφο, αφ' ετέρου δε, να μεταβαίνει στην έδρα του περιφερειακού Ειρηνοδικείου προκειμένου να παραδώσει το επιδιδόμενο έγγραφο, ώστε αυτό να καταχωριστεί στο αρμόδιο βιβλίο των εκτελέσεων που το κάθε Ειρηνοδικείο τηρεί. 
Αυτό το συνιστούμε, έτσι ώστε και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης να διασφαλίζεται αλλά και ο συνάδελφος να καλύπτεται από τυχόν κακόπιστους οφειλέτες και όχι μόνο.
Γίνεται εδώ επισήμανση ότι τα Ειρηνοδικεία με έδρα τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Ειρηνοδικεία των νήσων στις οποίες δεν εδρεύει Πρωτοδικείο, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.  Στις 23/10/2006


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ
ΠΟΛ 1043/18 (ΦΕΚ Β΄/21.3.18)
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ-ΚΕΔΕ Ν. 4512/18
 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Φ.Ε.Κ. 5/τ.Α΄17.1.18
 
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε σε ΚΓ Σάμου & Πειραιώς για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της των αναμορφωμένων πινάκων & διαγραμμάτων
 
Επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε σε ΚΓ Σπάτων για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της αναμορφωμένων πινάκων & διαγραμμάτων
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο.Δ.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/7/2017
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Δ.Ε. 2017
 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
 Αρχείο
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Αναζητήστε Δικαστικούς Επιμελητές με βάση το όνομα, το νομό και το πρωτοδικείο

Όνομα:


Νομός:


Πρωτοδικείο:


DOWNLOADS
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ ¨Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΗ" (ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΠΟΛΔ Ν.4335/2015) (μέγεθος: 354 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & E-SERVICE" (μέγεθος: 1884 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ" (μέγεθος: 696 KB)
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΔΑ "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ" (μέγεθος: 245 KB)
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΑ ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α. ΠΛΕΥΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4335/2015 (μέγεθος: 217 KB)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΕΦΕΤΕΙΟ (ΦΕΚ 2899 τ.Β΄/30.12.15) (μέγεθος: 125 KB)
Φ.Ε.Κ. 1525 τ. Β΄21-7-2015 (μέγεθος: 114 KB)
Συγχώνευση Ειρηνοδικείων (μέγεθος: 276 KB)
Τροποποιήσεις του ν.4055 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής (μέγεθος: 107KB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 4.60 MB)
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΙ (μέγεθος: 864KB)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέγεθος: 1.150 KB)
Γνωμοδότηση του Επίκουρου Καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας κ. Απόστολου Σοφιαλίδη για το Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 119KB)
Διαβιβαστικό έγγραφο για τη Γνωμοδότηση του Ν. 3714/2008 (μέγεθος: 44ΚΒ)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (μέγεθος: 38KB)
Επιτόκια υπερημερίας (μέγεθος: 53,5 KB)
Υπεύθυνη Δήλωση (μέγεθος: 24,0 KB)
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ενημέρωση 05/11/2014) (μέγεθος: 347KB)
ΗΟΜΕ   |       |    design, development & hosting by NOMIKI BIBLIOTHIKI WEB SERVICES