ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 56 του ΚΕΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ν. 4978/2022 ΦΕΚ 190/Α/07- 10- 2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 147 ΚΠΟΛΔ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, Ν. 4963/2022 (ΦΕΚ Α’ 149/30- 07- 2022)
Επιστολή Φορέων στο Διοικητή της ΑΑΔΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ENHMEΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
15η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΝΕΑ ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Βίντεο σεμιναρίων σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Α' 100/23-5-2022 Ο Ν. 4934/2022. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΔΙΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΑΧΔΙΚ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Νέες διευκρινίσεις από τη HARICA για την ανανέωση πιστοποιητικών εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής
Ανανέωση πιστοποιητικών εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής της HARICA
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΔΕΕ
ΑΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΕΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - Ενημέρωση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ ΜΕ ΤΟ Ν. 4912/2022