Προωθούμε ενημέρωση από τον φοροτεχνικό της ΟΔΕΕ. 

Σε συνέχεια των εξελίξεων σχετικά με όλα τα κατεπείγοντα μέτρα που παίρνει το κράτος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Πανδημίας επανερχόμαστε προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13/4/2020 (ΦΕΚ Α' 84) δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης όσον αφορά στις επιχειρήσεις ορίζονται και τα Νομικά Πρόσωπα.

Συγκεκριμένα δικαιούχοι είναι οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι καθώς και όλες οι μορφές νομικών οντοτήτων (ΟΕ,ΕΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ) εκτός από τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) οι οποίοι είτε δεν απασχολούν προσωπικό είτε απασχολούν από ένα (1) έως και πέντε (5) άτομα.

Το ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αναμένεται να είναι το ίδιο με την αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβουν και οι εργαζόμενοι, δηλαδή 800€.

Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Η πλατφόρμα που θα δεχθεί τις αιτήσεις ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ζητείται ακριβώς για την ολοκλήρωση της αίτησης.

Αναμένεται να δημοσιευθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση οι λεπτομέρειες για τις οποίες θα ενημερωθείτε εκ νέου με email.

ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΛΟΣΧΕΡΟΥΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΠΑ

Η έκπτωση του 25% που δίνεται στην περίπτωση των εμπρόθεσμών πληρωμών όπως γνωρίζετε δεν ισχύει για οφειλές από δηλώσεις ΦΠΑ εκτός αν βρίσκονται σε ρύθμιση.

Με βάση τη νέα ΠΝΠ δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις (κλειστές ή πληττόμενες βάσει ΚΑΔ) που θα πληρώσουν ολόκληρο το ΦΠΑ του Μαρτίου και όχι σε δύο δόσεις έως και τις 30/4/20, να έχουν έκπτωση του 25% επί του ποσού που θα πληρώσουν.

Η έκπτωση της τάξεως του 25% θα επιστραφεί με την μορφή συμψηφισμού σε μελλοντικές οφειλές ή μελλοντικές δόσεις ρυθμίσεων μετά την 1η Μαΐου.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ποσό της έκπτωσης ΔΕΝ θα συμψηφιστεί με παλαιότερες οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις με Γ’ κατηγορίας βιβλία προϋπόθεση των παραπάνω είναι να έχουν εξοφλήσει τον ΦΠΑ του Φεβρουαρίου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 25%

Παρατείνονται έως και την 21.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων που έληξαν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% όπως έχουν αναφερθεί.

Επομένως αυτοί που δικαιούνται την έκπτωση του 25% θα τη λάβουν εάν πληρώσουν έως και τις 21/4/2020 τις οφειλές αυτές.

ΕΝΤΑΞΗ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 40%.

Με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εντάσσονται στο δικαίωμα μειωμένης καταβολής ενοικίου κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο και οι πληττόμενες επιχειρήσεις για τις επαγγελματικές μισθώσεις.

Δηλαδή οι επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή αλλά θεωρούνται πληττόμενες βάσει ΚΑΔ έχουν δικαίωμα για τον μήνα Απρίλιο να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο.

Η πλατφόρμα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη δήλωση των στοιχείων των εκμισθωτών που αφορά στις πληττόμενες επιχειρήσεις είναι ήδη σε λειτουργία.

Επίσης δικαιούχοι του συγκεκριμένου ευνοϊκού μέτρου είναι και οι εργαζόμενοι των πληττόμενων επιχειρήσεων για την πρώτη τους κατοικία.

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ