Ψηφίστηκε σήμερα 21-5-2020 στην Βουλή των Ελλήνων, το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το άρθρο 67 του οποίου, εισάγεται στον Κ.Πολ.Δικ. άρθρο 122 Α που αναφέρεται στην επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα από τον δικαστικό επιμελητή.