Παραθέτουμε επιστολή του Προέδρου της Διεθνούς Ενωσης Δικαστικών Επιμελητών Marc Schmitz και πρόσκληση για διαδικτυακό σεμινάριο. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Με την ευκαιρία της 13ης παγκόσμιας Ημέρας του δικαστικού επιμελητή, η Διεθνής Ενωση Δικαστικών Επιμελητών, διοργανώνει στις 11 Ιουνίου 2020 από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. (στα γαλλικά, ώρα Παρισιού - CET) και από τις 14.00 μ.μ. έως τις 16.00 μ.μ. (στα αγγλικά , ώρα Παρισιού - CET) ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ο δικαστικός επιμελητής δίπλα σας για να ξεπεραστεί η κρίση του Covid-19».

Ο Κορονοϊός (Coronavirus) είναι το πρώτο παγκόσμιο γεγονός του 21ου αιώνα που έχει προκαλέσει μόνιμο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον πλανήτη, αμφισβητώντας το σύνολο των επιτευγμάτων μας.

Στον τομέα της ανάκτησης χρεών και της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, τα περισσότερα Κράτη έχουν θεσπίσει μέτρα για τον περιορισμό ή τη διακοπή των διαδικασιών για μεγαλύτερή ή μικρότερη διάρκεια. Ωστόσο, η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του Κράτους δικαίου, χωρίς το οποίο η απόφαση του δικαστή δεν έχει καμία αξία.

Ο δικαστικός επιμελητής δεν είναι τυφλός εκτελεστής. Αντιμετωπίζει πολύπλοκες καταστάσεις σε καθημερινή βάση και διασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των διαδίκων, ανεξάρτητα από την κατάσταση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε πολλά κράτη, το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή δείχνει προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητα προκειμένου να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις σε αυτό το πρωτοφανές πρόβλημα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 13η παγκόσμια Ημέρα του Δικαστικού Επιμελητή αφιερώνεται στα μέτρα που προτείνουν οι δικαστικοί επιμελητές για να ξεπεράσουν την κρίση του Covid-19. Αυτό το παγκόσμιο γεγονός θα λάβει αυτή τη χρονιά τη μορφή διαδικτυακού σεμιναρίου λόγω της τρέχουσας κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η πρόταση - θέση της Διεθνούς Ένωσης σχετικά με την κρίση του Covid-19. Η πανδημία επηρέασε επίσης τον προβληματισμό σχετικά με ένα νέο πρότυπο για την οργάνωση της εργασίας και την ψηφιοποίηση. Τέλος, η ΔΕΔΕ θα καταγράψει την κατάσταση όσον αφορά την εκτέλεση στις χώρες που συνδέονται με την κρίση του Covid-19, δίνοντας τη δυνατότητα και για παρέμβαση των συμμετεχόντων.

Για να διευκολυνθεί η ροή των ανταλλαγών, διοργανώνονται δύο συνεδρίες στις 11 Ιουνίου 2020:
• Στα γαλλικά, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ. (ώρα Παρισιού - Ώρα Κεντρικής Ευρώπης - UTC + 1)
Στα αγγλικά, από τις 14.00 μ.μ. έως τις 16.00 μ.μ. (Ώρα Παρισιού - Ώρα Κεντρικής Ευρώπης - UTC + 1).

Οι ομιλητές του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι:
• Marc Schmitz, πρόεδρος ΔΕΔΕ
• Mathieu Chardon, 1ος αντιπρόεδρος ΔΕΔΕ
• Jos Uitdehaag, γραμματέας του γραφείου της ΔΕΔΕ
• Carlos Calvo, γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαστικών επιμελητών
• Patrick Gielen, δικαστικός επιμελητής (Βέλγιο), μέλος της Ομάδας καινοτομίας της ΔΕΔΕ

Η συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους. Για να εγγραφείτε, ανατρέξτε πριν από τις 09/06/2020 στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης www.uihj.com

Σημειώστε τη συνεδρία που θέλετε να συμμετάσχετε (πρωί ή απόγευμα).

Πρόγραμμα πρωινής συνεδρίας (FR) - 11 Ιουνίου 2020 – 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. (CET).

Έναρξη: Marc Schmitz, πρόεδρος του UIHJ
Παρουσίαση της πρότασης - θέσης της ΔΕΔΕ σχετικά με την κρίση του Covid-19: Marc Schmitz, πρόεδρος του UIHJ
Ψηφιοποίηση και Covid-19: Patrick Gielen, δικαστικός επιμελητής (Βέλγιο), μέλος της Ομάδας καινοτομίας της ΔΕΔΕ
Εκτέλεση και Covid-19: καταγραφή της κατάστασης: Carlos Calvo, γραμματέας της ΕΕΔΕ
Συζητήσεις