Συνάδελφοι, 

Ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών ανά την Επικράτεια, θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. 

Η απόφαση του ΥΠ. ΔΙΚ. και τα σχετικά ΦΕΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ 

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ