Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2681 Β’ / 1-7-2020 η αναμενόμενη απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Βιβλία. Με την απόφαση αυτή, ορίζεται ως “Διαχειριστής” η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, για την πιστοποίηση και ταυτοποίηση κάθε δικαστικού επιμελητή ως “Χρήστη Συντάκτη”, η οποία και θα επιτυγχάνεται μέσω του portal.odee.gr.

Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά συνέπεια είναι επιτακτική και επείγουσα η ανάγκη για όλους σας, να περατώσετε την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού στο portal.odee.gr και να αποκτήσετε εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό.  

Ο Πρόεδρος

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης