Συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε για τη θέσπιση του νέου πλαισίου εισφορών Εφάπαξ παροχών (πρώην Ταμείο Προνοίας Δ.Ε.)

Το site του ΕΤΕΑΕΠ είναι έτοιμο για να επιλέξετε την κλίμακα που επιθυμείτε.

Το χρονικό περιθώριο για να επιλέξετε κλίμακα είναι μέχρι τις 24/7/2020 

Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση επιλογής κλίμακας στο ΕΤΕΑΕΠ γίνεται μπαίνοντας στο site https://www.idika.org.gr/EteaepServices/Default.aspx, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxis σας και τον ΑΜΚΑ σας.

Ακολουθείτε τα εξής βήματα:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Δικαίωμα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και Διαλέγετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες.

Οι Ασφαλιστικές Κατηγορίες για τα ποσά Εισφορών Εφάπαξ Παροχής είναι:

1η Κατηγορία: 26,00€
2η Κατηγορία: 31,00€
3η Κατηγορία: 37,00€

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης για επιλογή κατηγορίας, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτόματα στην πρώτη κατηγορία.

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κλίμακας (ανώτερης ή κατώτερης), ωστόσο η μεταβολή αυτή θα ενεργοποιηθεί από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Εάν κάποιος ασφαλισμένος δεν επιλέξει εκ νέου κλίμακα στην αρχή του επόμενου έτους, η κατηγορία του θα εξακολουθεί να είναι η ίδια με αυτή της προηγούμενης χρονιάς.

Η Ε.Γ. της ΟΔΕΕ