Συνάδελφοι, 

Εχει σταλεί από το τμήμα υποστήριξης της HARICA προσωποποιημένο μήνυμα στα υπηρεσιακά e-mail σχετικά με αλλαγές στα πιστοποιητικά εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, που περιέχονται στις κάρτες μέλους της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας.

Ελέγξτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας στο υπηρεσιακό σας e-mail (της μορφής eponimo.p.onoma@odee.gr) και αν έχετε εισερχόμενο μήνυμα από την HARICA ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται για την απαραίτητη αλλαγή. Ολη η διαδικασία είναι ηλεκτρονική. 

Σημαντικό : Το pin που ζητάει στο τέλος της διαδικασίας, είναι το pin που σας έχει σταλεί με μήνυμα στο κινητό σας από την HARICA όταν εγκαταστήσατε το πρόγραμμα SAFENET και είναι της μορφής QSCD PIN: xxxxxx Στο ίδιο μήνυμα περιέχεται και το PUK: xxxxxxxx που είναι απαραίτητο για το ξεκλείδωμα της κάρτας αν κλειδωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης