Συνάδελφοι,

Με το άρθρο 27 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=14231 τροποποιείται το άρθρο 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Ν. 2318/1995) και εισάγεται η δυνατότητα σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων.

Με την ψήφιση της συγκεκριμένης τροποποίησης παρέχεται ένα χρήσιμο και σύγχρονο δικονομικό εργαλείο στον πολίτη, τον δικηγόρο και τον λειτουργό της Δικαιοσύνης και γίνεται πράξη μια μακροχρόνια επιδίωξη του κλάδου μας. 

Αποτελεί δε, ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα - λίγους μήνες μετά τη νομοθετική κατοχύρωση της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα - προς την αναβάθμιση του ρόλου του δικαστικού επιμελητή στο δικαιϊκό μας σύστημα.

Η Ε.Γ. σχεδιάζει τη διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με την εφαρμογή της νέας διάταξης αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και θα αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των δικηγορικών συλλόγων και των ενώσεων δικαστών, με αποκορύφωμα τη διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου.

Σας καλούμε να στηρίξετε την ορθότητα της επικείμενης τροποποίησης σε όλες τις ομάδες συζήτησης που τυχόν συμμετέχετε, δίνοντας έμφαση στο πώς αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον (δικαιώματα των διαδίκων, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα απονομής Δικαιοσύνης, διευκόλυνση έργου δικηγόρων και δικαστών). Εάν περιέλθει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε κακόβουλη ή επικριτική άποψη , στο πλαίσιο συζητήσεων / αναρτήσεων στο διαδίκτυο κτλ. παρακαλούμε να τη θέσετε υπόψη της Ε.Γ.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, θα πραγματοποιήσει ελεύθερο σεμινάριο στις 5-10-2020 διάρκειας 2 ωρών, μέσω διαδικτύου (webinar) με θέμα “Δικαστικός Επιμελητής και αποδεικτικά στοιχεία μέσω διαπιστωτικής έκθεσης’’. Λεπτομέρειες εγγραφής, θα βρείτε στην κεντρική ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ (www.odee.gr) Η Ε.Γ. εξετάζει το ενδεχόμενο, αφού διενεργηθεί το σεμινάριο να αναρτήσει την συζήτηση με ελληνικούς υπότιτλους, ώστε να είναι δυνατόν να το παρακολουθήσουν άπαντες.

Για την Ε.Γ. της ΟΔΕΕ

Ο Πρόεδρος

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης