Ψηφίστηκε χθές 28-9-2020 στην Βουλή, σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, που θα λάβει άμεσα ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο : 

Αρθρο 3. 

Σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από  την πορεία του Μεσογειακού Κυκλώνα ''Ιανός'' αναστέλλεται από την δημοσίευση του Νόμου και έως 30-9-2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης ........ 

Οι πληγείσες περιοχές, αναφέρονται στο άρθρο 5 του ιδίου Νόμου. 

Το ακριβές κείμενο του Νόμου αναζητήστε το στην ιστοσελίδα της Βουλής ή αργότερα στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η Ε.Γ.