Στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ θα βρείτε τις αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” περί κήρυξης περιοχών της Ελλάδας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του Μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” και κατά συνέπεια την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186 Α’).