Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία, έχει αναρτήσει από 1-10-2020 στην ιστοσελίδα της, τις έντεκα (11) αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που ήταν ορατές στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αφορούσαν στην κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχών της Ελλάδας, λόγω του Μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός” και κατά συνέπεια την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186 Α! ’). Την ίδια ημερομηνία, είχε αποσταλεί ενημέρωση (news letter).

Είτε λόγω τεχνικού προβλήματος του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, είτε λόγω αστοχίας υπηρεσιακών παραγόντων, δεν είναι (ακόμη και σήμερα 21-10-2020) ορατές στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλες οι εκδοθείσες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψη του Προέδρου και μελών της Ε.Γ. της ΟΔΕΕ την Δευτέρα 19-10-2020 από αναφορές συναδέλφων των περιοχών αυτών.

Αμέσως στάλθηκε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιστολή (ΑΠ 5516/20-10-2020) προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία ζητήθηκε η αποστολή όλων των αποφάσεων που άπτονται της εφαρμογής του άνω άρθρου 3 του Ν. 4728/2020 και έχουν δημοσιευθεί νομίμως.

Η ΓΓΠΠ μας απέστειλε σήμερα (21-10-2020) 24 !!! αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και 1 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, οι οποίες αναρτήθηκαν ήδη στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας για να λάβουν γνώση, οι συνάδελφοι που έχουν αρμοδιότητα στις πληγείσες περιοχές. 

Ο Πρόεδρος

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης