Συνάδελφοι, 

Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. που καθορίζει τα μέτρα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 η οποία και περιλαμβάνει ανά πεδίο δραστηριότητας τα μέτρα που λαμβάνονται. 

Εχει ήδη αναρτηθεί σε νομικές ιστοσελίδες (Αναζητήστε την ΚΥΑ 71342). Θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ μόλις λάβει ΦΕΚ. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης