Συνάδελφοι, 

Έλαβε ΦΕΚ 4899 Β΄/6-11-2020 η υπ' αριθ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 Κ.Υ.Α. που καθορίζει τα μέτρα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020.  

ΠΡΟΣΟΧΗ : Από την ανάρτηση της απόφασης σε διάφορες νομικές ιστοσελίδες, μέχρι την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ προστέθηκαν παράγραφοι (π.χ. ειδικές ρυθμίσεις για τις ΠΕ Λάρισας, Ροδόπης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης και Σερρών). Αναζητήστε το ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 214 Α’/6-11-2020 ο Νόμος 4745/2020. Το άρθρο 27 αναφέρεται στις διαπιστωτικές εκθέσεις από τον δικαστικό επιμελητή.

Με τον ίδιο Νόμο τροποποιείται το άρθρο 995 Κ.Πολ.Δικ. (φωτογραφία ακινήτου κατά την επιτόπια μετάβαση και κατάθεση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού φωτογραφιών και έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή) που θα εφαρμοστεί επί κατασχέσεων ακινήτων που επιβάλλονται από 1-12-2020 (μεταβατική διάταξη άρθρου 97)

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης