Συνάδελφοι, ενημερώνουμε ότι. 

1) Η Ο.Δ.Ε.Ε. με απόφαση της Ολομέλειας, υπέγραψε σήμερα 12 Νοεμβρίου 2020 σύμβαση με την εταιρεία ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ (www.tetravivlos.com) για την παροχή σε όλους τους δικαστικούς επιμελητές, πρόσβασης σε ολόκληρη την κείμενη νομοθεσία, τόσο από κομπιούτερ (PC) όσο και από κινητό (smartphone). Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αποστολή news letter, με την τρέχουσα νομολογία (αποφάσεις Δικαστηρίων), που αφορούν στο αντικείμενο απασχόλησης των δικαστικών επιμελητών. Το κόστος είναι τρία (3) ευρώ / έτος / δικαστικό επιμελητή και το συνολικό κόστος έως και τον Φεβρουάριο του έτους 2022 καταβλήθηκε από την ΟΔΕΕ. Για τα επόμενα 4 έτη (2022 - 2025) το δικαίωμα της σύμβασης (με το ίδιο κόστος) περιέρχεται στους Συλλόγους. Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, κάθε δικαστικός επιμελητής, θα λάβει εντός Νοεμβρίου 2020, σχετική ενημέρωση από την εταιρεία, που θα περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

2) Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και στην στήλη ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ έχουν εμπλουτιστεί οι περιοχές ΧΡΗΣΙΜΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ με χρήσιμα online εργαλεία για την καθημερινότητα του δικαστικού επιμελητή και GDPR που περιέχει Εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής Γενικού Κανονισμού  Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Για την Ε.Γ. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης