Συνάδελφοι

1) Σας στέλνουμε ενημέρωση που λάβαμε από το φοροτεχνικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η ΟΔΕΕ, σχετικά με την ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων, η οποία έχει ως εξής :

''Όσοι έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις 100 δόσεων (ν.4321/2015) & 120 δόσεων (ν.4611/2019) και αυτές οι ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι και τον Νοέμβριο, μπορούν να τις αναβιώσουν πληρώνοντας μόνο την δόση του Δεκεμβρίου.

Πληρώνοντας μόνο την δόση του Δεκεμβρίου και κάνοντας την αντίστοιχη αίτηση στην πλατφόρμα του mybuissnesssupport, θα γίνει αναβίωση της ρύθμισης, οι δόσεις θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως και θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν είχε γίνει η ρύθμιση.

Προσοχή! Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο στις ρυθμίσεις των 100 & 120 δόσεων που είχαν γίνει για οφειλές στην εφορία και χάθηκαν αποκλειστικά το διάστημα από Μάρτιο μέχρι και Νοέμβριο.''

2) Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5509 Β'/15-12-2020 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 7-1-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, σε αντικατάσταση της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189 (ΦΕΚ 5486 Β'/12-12-2020). Η νέα ΚΥΑ δεν διαφέρει ως προς τα θέματα αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης, αναστολής προθεσμιών και λειτουργίας των Δικαστηρίων. Έχουν διαφορές μόνο ως προς τις συναθροίσεις προσώπων.