Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5577 Β’/17-12-2020 η Α.1274 απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. περί προσδιορισμού πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. Στους πληττόμενους ΚΑΔ, περιλαμβάνεται και ο ΚΑΔ των δικαστικών επιμελητών.

Στο ΦΕΚ 5204 Β’/24-11-2020 είχε δημοσιευθεί η Α.1251 απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. με το ίδιο περιεχόμενο για τον μήνα Νοέμβριου 2020.