Συνάδελφοι σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία.

Σας ενημερώνουμε ότι στην σελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην στήλη ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ έχουν αναρτηθεί το τελευταίο διάστημα  χρήσιμες δικαστικές αποφάσεις. Περιληπτικά σας αναφέρουμε ότι θα βρείτε απόφαση πρόσφατη του 2021 έτους με την οποία ακυρώνει κατάσχεση, απόφαση που διορθώνει κατασχετήρια έκθεση ως προς την εσφαλμένη αναγραφή ΑΦΜ, αποφάσεις ΑΠ  σχετικά με τις επιδόσεις της πρόσκλησης προς γνώση του πίνακα κατάταξης, πολύ χρήσιμες  προς αντιμετώπιση των ανακοπών που ασκεί το Δημόσιο και το ΕΦΚΑ, με το αιτιολογικό ότι η πρόσκληση που συντάσσει ο συμβολαιογράφος ως υπάλληλος του πλειστηριασμού δεν είναι δικόγραφο και δεν πρέπει να επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. ΠΟΛ. Δ., αλλά να κοινοποιείται η εν λόγω πρόσκληση με φαξ, συστημένη επιστολή κ.λπ.

Η Επιτροπή Νομολογίας ΟΔΕΕ