Μας ενημέρωσε το φοροτεχνικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η ΟΔΕΕ ότι: 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής Νο5 ανακοινώθηκαν με την απόφαση ΓΔΟΥ 19/2021.

Εν δυνάμει δικαιούχοι όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη ενημέρωση είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ΚΑΔ που απασχολούν έως και 1.000 άτομα προσωπικό.

Βασική προϋπόθεση για να είναι μία επιχείρηση μέσα στους δικαιούχους, είναι να έχει μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% για το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν την απαραίτητη μείωση τζίρου δεν είναι δικαιούχοι.

Ως ελάχιστο ποσό ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις ορίζεται το ποσό των 1.000€ .

Ο μαθηματικός τύπος από τον οποίο προκύπτει και το ποσό ενίσχυσης, αφαιρεί τα χρήματα των μισθών που έχει επωφεληθεί η επιχείρηση από τις αναστολές συμβάσεων που έχουν γίνει από 1/9 έως και 31/12 καθώς και το ποσό ενίσχυσης που τυχόν έλαβαν οι επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 4.

Δηλαδή για παράδειγμα :

Έστω επιχείρηση όπου το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από τον αλγόριθμο, βάσει της μείωσης τζίρου είναι 10.000€ 

Η επιχείρηση όμως για το διάστημα από 1/9 έως και 31/12 έχει επωφεληθεί από τις αναστολές συμβάσεων 6.000€ ενώ ταυτόχρονα είχε λάβει ενίσχυση 2.000€ από την επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 4.

Τότε λοιπόν το ποσό που θα ενισχυθεί η επιχείρηση είναι 2.000€ και όχι 10.000€.

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της απόφασης, από το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ΔΕΝ θα επιστρέψουν το 50% της ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο προσωπικού που είχαν κατά την 1/11/2020 μέχρι και τις 30/6/2021.

Ως ίδιο επίπεδο προσωπικού εννοείται ο μέσος όρος προσωπικού, στον οποίο ΔΕΝ προσμετρώνται οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η αποπληρωμή της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις προς το κράτος θα ξεκινήσει την 1/1/2022 και θα αποπληρωθεί σε 40 ισόποσες δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι από την στιγμή που αιτηθούν τη χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την  01/11/2021 μέχρι και 31/03/2021.

Το επιτόκιο της συγκεκριμένης ενίσχυσης ορίζεται σε 0,64%.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και τις 02/02/2021.

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος-λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.