1. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  450 Β΄/5-2-2021 η υπ’ αριθ. 5629/22 ΚΥΑ για τον καθορισμό ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, μέσω του ειδικού λογαριασμού ανεργίας ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ / ΤΑΝ) στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι δικαστικοί επιμελητές. Η διαδικασία υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ έως 15-2-2021

2. Με το άρθρο 26 του Ν. 4772 (ΦΕΚ Α 17/ 5.2.2021) επεκτείνεται η μείωση των επαγγελματικών ενοικίων μηνών Ιανουαρίου / Φεβρουαρίου 2021 και με το άρθρο 29 καθιερώνεται η επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων. Αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τους όρους, τους δικαιούχους και γενικά όλες τις λεπτομέρειες.