Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 793 Β'/27-2-2021 η υπ' αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 ΚΥΑ περί της συνέχισης για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης στο σύνολο της Επικράτειας. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.