Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1076/τ.Β/20-3-21 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo  Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00  έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.