Μπείτε στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ (www.odee.gr) και δείτε τις διευκρινίσεις για τις διατάξεις επαναλειτουργίας των δικαστηρίων και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης (λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορέσατε να το λάβετε με e-mail).