Τις επόμενες ημέρες, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, η δυνατότητα online έρευνας στα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας, ανάλογα με την εφετειακή αρμοδιότητα. Η πρόσβαση στην υπηρεσία, θα γίνεται μέσω του portal.odee.gr και με τους κωδικούς (username  password) που έχει ο κάθε δικαστικός επιμελητής. 

Μόλις υλοποιηθεί η διασύνδεση, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες. 

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ