Συνάδελφοι

Είναι διαθέσιμη σε παραγωγική λειτουργία, η online έρευνα στα Κτηματολογικά Γραφεία της Επικράτειας, ανάλογα με την εφετειακή αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία, γίνεται μέσω της διεύθυνσης ktimatologio.gov.gr Κάντε κλικ στο πεδίο “Δικαστικοί Επιμελητές” και στην συνέχεια ΕΙΣΟΔΟΣ. Η ταυτοποίηση του δικαστικού επιμελητή, συντελείται μέσω του portal.odee.gr με βάση τους κωδικούς πρόσβασης (username / password) που έχει κάθε δικαστικός επιμελητής. 

Η υπηρεσία, είναι πιλοτική, δωρεάν και 24ωρης λειτουργίας και διέπεται από την ΚΥΑ 11206 ΕΞ 2021/15-4-2021 (ΦΕΚ 1539 Β’ / 2021) την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, δοκιμάστε αποσύνδεση και ξανακάντε εκ νέου σύνδεση.

Προς το παρόν ελέγχονται όλες οι παράμετροι της υπηρεσίας και θα δοθούν και νέες οδηγίες από την ΕΓ εντός της ημέρας.

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ