Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, με το πρόγραμμα FILIT, σε συνεργασία με άλλους εταίρους της, συνδιοργανώνει εκπαιδεύσεις για νομικούς επαγγελματίες σχετικά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα: 

  • Γλωσσική εκπαίδευση: 6 – 7 Μαΐου 2021
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτών (train the trainer) σχετικά με τη δικαστική συνεργασία της Ε.Ε. σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: 21 – 22 Ιουνίου 2021
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτών (train the trainer) για τις αστικές διαδικασίες της Ε.Ε.: 6 -7 Οκτωβρίου 2021
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτών (train the trainer) που αφορά τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. στο οικογενειακό δίκαιο: 27 -28 Ιανουαρίου 2022

Η ΕΕΔΕ προσκαλεί τους συναδέλφους από τις χώρες μέλη της, να καταθέσουν αίτηση για συμμετοχή στις ανωτέρω εκπαιδεύσεις.

Απαιτείται από τους συμμετέχοντες η άριστη γνώση γραπτής και ομιλούμενης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 – Proficiency) καθώς και η συμμετοχή τους κατά  τουλάχιστον 85% στις εκπαιδεύσεις για την ολοκλήρωση και πιστοποίησή τους.

 Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν την αίτησή τους μέσω email, (συμπεριλαμβανομένου ενός βιογραφικού) στη διεύθυνση: uehj@uehj.eu.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 23η Απριλίου 2021. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ, θα βρείτε την επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης εκπαίδευσης που θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Μαΐου 2021.

Για την Ο.Δ.Ε.Ε.

Η Επιτροπή Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων