Συνάδελφοι, 

Υπενθυμίζουμε ότι από 12-11-2020 υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ (www.tetravivlos.com) για την παροχή σε όλους τους δικαστικούς επιμελητές, δωρεάν πρόσβασης σε ολόκληρη την κείμενη νομοθεσία, τόσο από κομπιούτερ (PC) όσο και από κινητό (smartphone).

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αποστολή news letter, με την τρέχουσα νομολογία (αποφάσεις Δικαστηρίων), που αφορούν στο αντικείμενο απασχόλησης των δικαστικών επιμελητών, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, κάθε δικαστικός επιμελητής, έχει λάβει στο προσωπικό του e-mail σχετική ενημέρωση από την εταιρεία, που περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. 

Καλούνται οι συνάδελφοι, που δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία, να το πράξουν.