ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Συνάδελφοι,

Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον νέο (ηλεκτρονικό) τρόπο υποβολής της δήλωσης Δ2 για τον Δήμο Αθηναίων, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συνεχείς παρεμβάσεις της ΟΔΕΕ στάλθηκε στις 15-5-2021 από το Φορέα το εξής ηλεκτρονικό μήνυμα.

Aξιότιμοι  κ.κ. Τσιριγώτη και Μπούρα καλημέρα,

Κατανοώντας το πρόβλημα που έχει ανακύψει και προς διευκόλυνση των δικαστικών επιμελητών, αυτοί μπορούν προσωρινά να αποστέλλουν στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση (athens1@ktimatologio.gr) συμπληρωμένες, υπογεγραμμένες και σαρωμένες τις δηλώσεις Δ2 μαζί με τα λοιπά σχετικά έγγραφα (κατασχετήριες εκθέσεις κλπ), προς έλεγχο.

Επιπλέον,  παρακαλούμε στο θέμα του κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται, να αναγράφονται τυχόν προθεσμίες, ειδικά όταν πρέπει η εγγραφή στο Υποθηκοφυλακείο να γίνει αυθημερόν.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Φορέα, θα τους αποστέλλεται σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα, καθώς και το έντυπο προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισμού παγίου τέλους, προκειμένου να μεταβαίνουν στο Υποθηκοφυλακείο για την εγγραφή.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Από το Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων, υπενθυμίζονται τα βήματα για την εγγραφή κατασχέσεως στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών:

Βήμα πρώτο: Ζητάμε το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info_Page.aspx Η είσοδος, γίνεται μέσω κωδικών TAXISNET. 

Βήμα δεύτερο: Με την σύνταξη της κατασχετηρίου εκθέσεως, συντάσσουμε και το έντυπο Δ2, το υπογράφουμε κανονικά, το σφραγίζουμε και αποστέλλουμε σαρωμένα την κατασχετήρια έκθεση και το Δ2, στην ηλεκτρονική διεύθυνση athens1@ktimatologio.gr Στο θέμα να αναγράφεται: ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ και η προθεσμία εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. 

Βήμα τρίτο: Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, αφού διενεργήσει τον έλεγχο, θα μας αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης του ελέγχου, καθώς και το έντυπο προσωρινής καταχώρισης δήλωσης και υπολογισμού του παγίου τέλους (ταυτότητα πληρωμής).

Βήμα τέταρτο: Εκτυπώνουμε τα ανωτέρω απαντητικά έγγραφα.

Βήμα πέμπτο: Πληρώνουμε το πάγιο τέλος, με βάση την ταυτότητα πληρωμής σε Τράπεζα ή ηλεκτρονικά.

Βήμα έκτο: Το επιβεβαιωτικό μήνυμα, καθώς και το έντυπο προσωρινής καταχώρισης και υπολογισμού παγίου τέλους, μαζί με το παραστατικό πληρωμής, τα επισυνάπτουμε με τα υπόλοιπα (κατασχετήρια έκθεση, περίληψη κ.λ.π.) και μεταβαίνουμε στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών, για την εγγραφή της κατάσχεσης.

Συνάδελφοι

Μέχρι να εξομαλυνθεί η διαδικασία, καλείσθε (εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν δημιουργεί νομικά προβλήματα) να μην υποβάλετε πολλές πράξεις την ίδια ημέρα. Αναλόγως του ρυθμού και του χρόνου εξυπηρέτησης από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και αν χρειαστεί, η ΟΔΕΕ θα παρέμβει εκ νέου. Επίσης αν χρειαστεί θα επανέλθουμε με νεότερες οδηγίες.