ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Επίσπευση ΑΑΔΕ κατά ΚΕΔΕ)

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με τον νέο (ηλεκτρονικό) τρόπο υποβολής της δήλωσης Δ2 για τον Δήμο Αθηναίων, σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές με επίσπευση ΑΑΔΕ κατά την διαδικασία ΚΕΔΕ ισχύουν τα εξής. 

Οι δηλώσεις Δ2 μαζί με την προς εγγραφή πράξη, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  athens1@ktimatologio.gr συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε αρχείο .pdf με σκοπό να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και η καταχώρηση και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Φορέα, θα αποστέλλεται σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα, προκειμένου να μεταβείτε στο  Υποθηκοφυλακείο για την εγγραφή.

Για όσες πράξεις χρειάζεται να εκδοθεί πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) και λόγω της ατέλειας της ΑΑΔΕ το ΠΚΑ θα εκδίδεται από τον Φορέα, μετά από αίτηση που θα υποβάλλεται στην ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.