Σύμφωνα με ενημέρωση από το φοροτεχνικό γραφείο COMPUTAX με το οποίο συνεργάζεται η ΟΔΕΕ ανακοινώθηκε η παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του My Data. Νέα ημερομηνία για τη διαβίβαση των εσόδων η 01/10/2021.