Συνάδελφοι, 

Η ΕΓ της ΟΔΕΕ σε συνέχεια εξουσιοδότησης που έλαβε από την Ολομέλεια στις 27-8-2021 και με ομόφωνη απόφασή της, που ελήφθη στις 10-9-2021 απεφάσισε να προχωρήσει σε δυναμικές κλιμακούμενες ενέργειες, με στόχο την απόσυρση από τις επικείμενες τροποποιήσεις των άρθρων 973 και 966 Κ.Πολ.Δικ. και την επανεξέτασή τους, σύμφωνα με την κατατεθείσα στο ΥΠ.ΔΙΚ. πρόταση μας η οποία και έχει καταχωριστεί στον δικτυακό τόπο των διαβουλεύσεων http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=15212 

Ως πρώτη ενέργεια (με αποφάσεις που θα ληφθούν και από όλους τους Συλλόγους της Χώρας), αποφασίστηκε η προειδοποιητική αποχή των δικαστικών επιμελητών από τα καθήκοντά μας, για πέντε ημέρες, από την Παρασκευή 17-9-2021 έως και την Τρίτη 21-9-2021 

Από την αποχή, εξαιρούνται μόνο οι επιδόσεις διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων γαμικών διαφορών (διατροφές, μετοικήσεις) για τις οποίες και δεν απαιτείται άδεια από τον οικείο Σύλλογο Δ.Ε. 

Η ΕΓ μετά από μία μαραθώνια προσπάθεια, σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, ακόμα και την ύστατη στιγμή, δηλαδή το πρωί της Παρασκευής 10-9-2021 σε συνάντηση του Προέδρου και 2 Αντιπροέδρων της ΟΔΕΕ με στελέχη του ΥΠ.ΔΙΚ. υπερασπίστηκε τις θέσεις του κλάδου και προσπάθησε ακόμα και με εξαιρετικά έντονο τρόπο, να καταστήσει σαφές ότι η επανάληψη της διαδικασίας του πλειστηριασμού μετά από ματαίωση, είναι μία νομική ενέργεια που ο Νομοθέτης οφείλει να την αναθέσει στον δικαστικό επιμελητή, ως ίσχυε για 45 και πλέον έτη μέχρι και το 2015.

Σχετικές ανακοινώσεις για τις κινητοποιήσεις και ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις θέσεις του κλάδου, θα γίνονται στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ αλλά και με news letters όταν απαιτείται.

Η Ε.Γ. της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας