Συνάδελφοι, 

Σε ερώτηση που έχει τεθεί στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, σχετικά με την ύπαρξη ή όχι αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης, στις περιοχές που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανός ενημερώνουμε ότι: 

Κατά το άρθρο 3 του Ν. 4728/2020 (ΦΕΚ 186 Α) ίσχυε μέχρι 30-9-2021 αναστολή εκτελέσεως και συγκριμένα: 

Ν. 4728/2020 / Αρθρο 3.- Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε πληγείσες περιοχές λόγω της πορείας του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός».

Σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», αναστέλλεται, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων. Η αναστολή καταλαμβάνει ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

Η άνω αναστολή δεν παρατάθηκε με άλλο Νόμο, ούτε ψηφίστηκε κάποιος Νόμος μέχρι σήμερα με αντίστοιχο / ανάλογο περιεχόμενο και κατά συνέπεια η ισχύουσα αναστολή έχει λήξει από 30 Σεπτεμβρίου 2021.