ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια ενημέρωσης που στάλθηκε στις 12-11-2021 διευκρινίζονται τα εξής : 

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4855/2021 (ΦΕΚ Α' 215). Με το άρθρο 175 επέρχονται και νέες τροποποιήσεις στον Κ.Πολ.Δικ. Με το άρθρο 176 τροποποιείται και διαμορφώνεται η παρ. 6 του άρθρου 116 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄ 190) που περιέχει τις μεταβατικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. όπως τροποποιήθηκαν με τον εν λόγω Ν. 4842/2021. 

Για την ασάφεια που έχει δημιουργηθεί ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των νέων διατάξεων του Κ.Πολ.Δικ. η Ο.Δ.Ε.Ε έχει ήδη απευθυνθεί σε καθηγητή Πανεπιστημίου και αναμένεται η γνωμοδότησή του. 

Μέχρι την παραλαβή της γνωμοδότησης ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ η οδηγία με τίτλο ΄΄ΕΠΕΙΓΟΝ - Τροποποιήσεις Κ.Πολ.Δικ. ΑΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ΄΄ που δόθηκε από την Ο.Δ.Ε.Ε. στις 12-11-2021 περί άμεσης εφαρμογής διατάξεων του Κ.Πολ.Δικ. και καλείσθε να μην την λάβετε υπόψη σας. 

Μόλις λάβουμε την γνωμοδότηση θα ενημερωθείτε με νέο news letter

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης