ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, εκ του γεγονότος της ασάφειας ως προς την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων του Κ.Πολ.Δικ. ζήτησε και έλαβε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δικηγόρο Αννα Πλεύρη, σχετική γνωμοδότηση, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα / Γνωμοδοτήσεις. 

Συμπερασματικά και σύμφωνα με την γνωμοδότηση, η έναρξη ισχύος: 

1) των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον Ν. 4842/2021 είναι η 1η Ιανουαρίου 2022 και

2) των τροποποιήσεων που επήλθαν με το άρθρο 175 του Ν. 4855/2021 είναι η 12η Νοεμβρίου 2021