Συνάδελφοι, 

 Οι τροποποιήσεις  του ΚΠΟΛΔ που επήλθαν με το ν. 4855/2021  (ΦΕΚ 215Α/12-11-2021), οι οποίες ισχύουν από 12- 11- 2021, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα/Νομοθεσία.

Η Επιτροπή Νομολογίας ΟΔΕΕ