Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, έλαβε ενημέρωση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων», σύμφωνα με την οποία την Παρασκευή 24/12/2021 η εταιρεία θα παραμείνει κλειστή.