Συνάδελφοι, 

Το σεμινάριο της Δευτέρας 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 με θέμα “Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ σύμφωνα με τους Νόμους 4842/2021 και 4855/2021”, θα μεταδοθεί απευθείας, μέσω του καναλιού της ΟΔΕΕ στο YouTube https://www.youtube.com/channel/UCs_KMACljMRfT07Et2ITVYw

Η απευθείας μετάδοση θα αρχίσει στις 16:50

Ερωτήσεις προς τους εισηγητές, μπορείτε να υποβάλλετε στο e-mail της ΟΔΕΕ: epimelites@odee.gr μέχρι του πέρατος των εισηγήσεων, δηλαδή μέχρι 20-12-2021 και ώρα 18:45 ώστε να κατηγοριοποιούνται έγκαιρα και δίνονται απαντήσεις από τους εισηγητές. 

Αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου σε μορφή .pdf έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας. 

Για την Ε.Γ. 

Ο Πρόεδρος 

Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης