ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Συνάδελφοι, 

Οι τροποποιήσεις του ΚΠΟΛΔ  με τους Νόμους 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α/13- 10- 2021 ) και 4855/2021 (ΦΕΚ 215 Α/12-11-2021), επί των άρθρων που αφορούν  τον Δικαστικό Επιμελητή,, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα/Νομοθεσία.

Η Επιτροπή Νομολογίας ΟΔΕΕ