Συνάδελφοι, 

Οι τροποποιήσεις του ΚΠΟΛΔ  με τους Νόμους 4842/2021 (ΦΕΚ 190 Α/13- 10- 2021 ) και 4855/2021 (ΦΕΚ 215 Α/12-11-2021), επί των άρθρων που αφορούν  τον Δικαστικό Επιμελητή,, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στο πεδίο Νομική Επικαιρότητα/Νομοθεσία.

Η Επιτροπή Νομολογίας ΟΔΕΕ