ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΔΕΕ

Συνάδελφοι σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία.

Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα της ΟΔΕΕ έχουν αναρτηθεί το τελευταίο διάστημα τα παρακάτω:

1) Στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Οδηγίες  έχει αναρτηθεί  η εισήγηση του Χρήστου Μπούρα  στην ημερίδα της 20ης Δεκεμβρίου 2021 με θέμα   «Η αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου, μετά το Ν. 4842/2021, από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου στον πλειστηριασμό» , καθώς και η εισήγηση της Αικατερίνης Γκουρνέλου  στην ημερίδα της 20ης Δεκεμβρίου 2021 με θέμα   «Η εκτέλεση της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης».

2) Στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Προθεσμίες κινητών - ακινήτων   έχουν αναρτηθεί οι προθεσμίες αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών και ακινήτων.

3)  Στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Νομοθεσία    επαναλαμβάνουμε ότι  έχουν αναρτηθεί οι τροποποιήσεις του Κ ΠΟΛ Δ  με τους Ν. 4842/2021 και 4855/2021, επί των άρθρων που αφορούν τον Δικαστικό Επιμελητή.

4) Στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Νομοθεσία    αναρτήθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς».

Σας εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά στην εκτύπωση  των  ιδιωτικών ηλεκτρονικών εγγράφων, τα οποία όταν εκτυπωθούν για να έχουν ισχύ έναντι πάντων  πρέπει να επικυρωθούν υποχρεωτικά  από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή Δικηγόρο.

5) Στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Νομοθεσία  αναρτήθηκε η διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας του ΕΟΠΥΥ ως τρίτου και της αναγγελίας εκχώρησης απαιτήσεων κατά του ΕΟΠΥΥ όπως τροποποιήθηκε με την προσθήκη στην παρ. 7 του άρθρου 3918/2011 με το Ν.4812/2021 ΦΕΚ 110/30.6.2021.

5)Στην περιοχή Νομική Επικαιρότητα /Νομολογία έχουν   αναρτηθεί  αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης, την αναγκαστική εκτέλεση κατά Δημοσίου, την ετήσια προθεσμία της επιταγής, εφετειακές αποφάσεις για την προσμέτρηση του Αυγούστου στο επτάμηνο του πλειστηριασμού καθώς και άλλες αποφάσεις που αφορούν τον Δικαστικό Επιμελητή.

Απαραίτητα πρέπει να κάνετε είσοδο με τους κωδικούς σας.

Η Επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ