Συνάδελφοι

Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ (Αριθμ. 14911/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 187/24.1.2022)  που αναστέλλει τη λειτουργία του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα με τις εξαιρέσεις βέβαια που προβλέπει, οι Δικαστικοί Επιμελητές στις Περιφέρειες που προβλέπει η άνω ΚΥΑ (Περιφέρεια Αττικής, Εύβοια, Βοιωτία, Κυκλάδες, Κρήτη και Σποράδες) δεν μπορούν να διενεργήσουν πράξεις επιδόσεων, αναγκαστικής εκτέλεσης κ.λ.π. Οι προθεσμίες αυτές οι οποίες έληγαν σήμερα παρατείνονται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα όπως προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Οι προθεσμίες επιδόσεως δικογράφων που  έληγαν σήμερα  πχ. γνωστοποίηση εξέτασης μαρτύρων  κ.λ.π. δεν είναι ευθύνη δική μας, αλλά του εντολέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Συνεπώς αυστηρά για ενέργειες που πρέπει να ενεργήσει ο Δικαστικός Επιμελητής μετατίθενται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα π.χ. σε περίπτωση θυροκόλλησης η  παράδοσης του εγγράφου στο Α. Τ. και η αποστολή συστημένης επιστολής κ.λ.π.

Η άνω ΚΥΑ ισχύει για την 25η-01- 2022, αναμένεται να εκδοθεί νέα ΚΥΑ σύμφωνα με την  εξαγγελία του υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας ότι και η   26η - 1- 2022  θα είναι ημέρα αργίας για τις άνω Περιφέρειες. Θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση.  

Η επιτροπή Νομολογίας της ΟΔΕΕ