Συνάδελφοι

 Εν όψη του προβλήματος που προέκυψε στα ηλεκτρονικά συστήματα των ΕΛΤΑ με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν συστημένες επιστολές, ένα πρόβλημα που αγγίζει τις δραστηριότητές μας και υποχρεώσεις μας για τις θυροκολλήσεις των εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 στοιχείο γ, θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα ανωτέρας βίας και οι σχετικές συστημένες επιστολές θα αποσταλούν μόλις αρθεί το πρόβλημα. Θα ζητηθεί από την ΟΔΕΕ (όταν  λήξει το πρόβλημα) να μας αποσταλεί σχετική επιστολή από την Διοίκηση των ΕΛΤΑ για κάθε νόμιμη χρήση.

Στην βεβαίωση παράδοσης συστημένου  να βεβαιώσουμε ότι δεν κατέστη εφικτό  να αποσταλεί η συστημένη επιστολή την συγκεκριμένη ημέρα  λόγω μη παραλαβής της από τα ΕΛΤΑ λόγω προβλήματος των ηλεκτρονικών συστημάτων τους.

Θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση.  

Η επιτροπή νομολογίας της ΟΔΕΕ