Συνάδελφοι 

Η υπ' αριθ. πρωτ. 2216018/29-3-2022 Επιστολή του Ελληνικού Κτηματολογίου, περί της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων από 4-4-2022 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους δικαστικούς επιμελητές.

Αυτό άλλωστε αναφέρεται ρητά στην άνω επιστολή όπου .''..ορίζεται από την ∆ευτέρα 4/4/2022 η ενεργοποίηση της υποχρεωτικής χρήσης των εκάστοτε διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες (σήμερα αφορά µόνο σε αιτήσεις πράξεων που κατατίθενται από δικηγόρους και συµβολαιογράφους).