ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Συνάδελφοι 

Η υπ' αριθ. πρωτ. 2216018/29-3-2022 Επιστολή του Ελληνικού Κτηματολογίου, περί της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων από 4-4-2022 ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους δικαστικούς επιμελητές.

Αυτό άλλωστε αναφέρεται ρητά στην άνω επιστολή όπου .''..ορίζεται από την ∆ευτέρα 4/4/2022 η ενεργοποίηση της υποχρεωτικής χρήσης των εκάστοτε διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες (σήμερα αφορά µόνο σε αιτήσεις πράξεων που κατατίθενται από δικηγόρους και συµβολαιογράφους).