Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, στην στήλη ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / Οδηγίες, τα στοιχεία που γνωστοποίησαν οι εταιρείες ''doValue Greece'' και ''ΙNTRUM HELLAS'' σχετικά με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και λοιπά στοιχεία, των προσώπων, με τα οποία θα επικοινωνούν ''απευθείας'' οι συνεργαζόμενοι δικαστικοί επιμελητές, για θέματα εκκαθάρισης των τιμολογίων τους.

Κάθε άλλη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, που θα γνωστοποιεί ανάλογα στοιχεία, θα καταχωρούνται στην ίδια θέση στην ιστοσελίδα.