Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1758 Β/11-4-2022 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία μετατίθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαίου 2022 για την Δευτέρα 2 Μαίου 2022.