ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1758 Β/11-4-2022 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία μετατίθεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαίου 2022 για την Δευτέρα 2 Μαίου 2022.