Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

            Πήρα την απόφαση να διεκδικήσω την Προεδρία της ΟΔΕΕ και το έκανα με βαθιά συναίσθηση των υποχρεώσεων και των ευθυνών που απορρέουν από αυτή, απέναντι στον καθένα μας χωριστά, στον Κλάδο και στην Κοινωνία.

            Μια απόφαση, με προοπτική συναίνεσης και συνένωσης, με στόχο και σκοπό την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εκπροσώπησης – διοίκησης του Κλάδου μας.

            Η πολύχρονη συμμετοχή των περισσοτέρων σημερινών εκπροσώπων, σε διάφορες θέσεις, κατά καιρούς, στην ΟΔΕΕ, καθώς και η δυναμική των νέων συναδέλφων – εκπροσώπων, εγγυώνται την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας.

            Η νέα σύνθεση της Εκτελεστικής Γραμματείας θα ανταποκριθεί στις επαγγελματικές προκλήσεις της εποχής μας.

            Καλούμαστε να σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας και θα το κάνουμε, αγωνιζόμενοι για τα αιτήματα μας, σε όλη τη διάρκεια της επόμενης τριετίας, αρχίζοντας από σήμερα.

            Γνωρίζοντας όλες και όλους τους συναδέλφους της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΔΕΕ, έχω την πεποίθηση ότι όλα τα μέλη της θα συμπορευθούμε ενωμένοι, με συναίνεση και συνεργασία, προς την εκπλήρωση των κοινών στόχων και επιδιώξεών μας.

            Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη θετική σας στάση και την ουσιαστική σας συμβολή και συμμετοχή. 

 

Ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ

Νικόλαος Φ. Γιάννης