Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, έχει συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία θα εκδίδουμε τιμολόγιο για τη Νομική Βοήθεια όταν θα πληρωνόμαστε.

Για την Ε.Γ.

ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Γιάννης