ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή, έχει συμπεριληφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία θα εκδίδουμε τιμολόγιο για τη Νομική Βοήθεια όταν θα πληρωνόμαστε.

Για την Ε.Γ.

ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Γιάννης