ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σήμερα, το πρώτο σεμινάριο θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, χωρίς να σας δοθεί η δυνατότητα να θέσετε ερωτήσεις για να είμαστε συνεπείς στο χρόνο που χρειάζεται να αναλυθούν όλες οι ενότητες. Τις απορίες σας θα τις στείλετε μέχρι αύριο το πρωί σε email που θα σας δηλώσουν στη διάρκεια του σεμιναρίου οι υπεύθυνοι του ΑΠΘ, θα ομαδοποιηθούν και θα απαντηθούν όλες αύριο Τρίτη στην έναρξη του δεύτερου σεμιναρίου.

Για την Ε.Γ.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιάννης