ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 κατά το διάστημα 14:00 - 16:00 οι web υπηρεσίες της ΟΔΕΕ (odee.gr, portal.odee.gr) καθώς και τα emails της μορφής username@odee.gr δε θα λειτουργούν λόγω προγραμματισμένης συντήρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στους ακόλουθους συνδέσμους τα βίντεο των εκπαιδεύσεων σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών για τα μέλη της ΟΔΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Μαϊου 2022.

Σεμινάριο σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών - 23/5/22
Σεμινάριο σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών - 24/5/22

Με εκτίμηση,
Υπηρεσία υποστήριξης μελών ΟΔΕΕ - Helpdesk:
Εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 16:00
E-mail: support-odee@harica.gr
Τηλέφωνο: 2310 99 50 00